Szkoła dla dorosłych ZSTO Platforma Edu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Nasz system rekrutacji jest niezależny od rekrutacji do szkół publicznych. Rekrutując się do naszych szkół (ZSTO) nie masz obowiązku wyboru innych szkół:)
Rekrutacja przez internet:

Zasady rekrutacji - Liceum Ogólnokształcącego      Zasady rekrutacji - Technikum          Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
  Panel rekrutacyjny - Liceum Ogólnokształcące        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia

NA KTÓRYM ETAPIE REKRUTACJI JESTEŚMY W TYM MOMENCIE - aktualizacja 16.06.2020:
obecnie dokonujemy naboru dodatkowego, uzupełniając 2 oddziały branżowej szkoły I stopnia oraz 2 oddziały technikum. Mamy jeszcze po kilka wolnych miejsc w utworzonych dwóch klasach technikum (1A i 1B) oraz w utworzonych dwóch klasach branżowej szkoły I stopnia (1C i 1D). 

REKRUTACJA 2020 / 2021 JUŻ TRWA
 Liczy się kolejność składania podań. Przyjdź, zobacz, zastanów się. Z uwagi na tworzone, bardzo małe oddziały (od 12 do 24 osób), aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić proces zapisów, uruchomiliśmy rekrutację elektroniczną oraz osobistą w sekretariacie szkoły. Chętne osoby mogą już teraz zapisać się do naszych szkół. Konieczne dokumenty to podanie oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany. Jest to najlepszy czas na podejmowanie decyzji o następnym kroku w życiu.
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY - POTRAFIMY DORADZIĆ - POMAGAMY W WYBORZE - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

  Podanie do szkoły można złożyć osobiście lub elektronicznie już teraz 🙂 Nie ma sensu czekać.
Nie bierzemy w tym roku pod uwagę wyniku egzaminu ósmoklasisty !!!

Harmonogram rekrutacji do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Termin podstawowy składania podań bez załączników (w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły) do 15 czerwca 2020 roku.
Planujemy otwarcie 2 oddziałów Technikum (klasa do 4 zawodów) oraz 2 oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia (klasa wielozawodowa).
Klasa 1A Technikum w zawodzie technik mechatronik
Klasa 1B Technikum łączona w zawodach technik rachunkowości/logistyk/pojazdów samochodowych/elektryk
Klasa 1C Branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa)
Klasa 1D Branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa)
2. Nabór dodatkowy po 15 czerwca 2020 roku.
W drugim etapie planujemy powstanie dodatkowych oddziałów Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia.
Podania powinny być składane drogą elektroniczną poprzez PANEL REKRUTACYJNY niniejszej strony lub osobiście w sekretariacie szkoły.
3. Ogłoszenie listy zatwierdzonych kandydatów (drogą elektroniczną): 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek)
4. Termin składania dokumentów (oryginały świadectw ukończenia szkoły) w siedzibie ZSTO (szkoły): 26 czerwca – 3 lipca 2020 roku (godziny przyjęć dokumentów zostaną podane w późniejszym terminie)
Osoby z niepełnosprawnościami proszone są o dostarczenie odpowiednich dokumentów.
Ze względu na niestandardową sytuację i znaczne przesunięcie ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty, w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będziemy opierać się tylko na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
5. Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły (drogą elektroniczną ) 6 lipca 2020 roku (poniedziałek).
6. Ogłoszenie decyzji o naborze uzupeniającym 7 lipca 2020 roku.

Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych. Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły jest złożenie podania w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż istniejących miejsc, o przyjęciu decydować może kolejność składanych podań.
Wynika to z założenia, że liczebność klas / grup nie powinna w Naszych szkołach przekraczać 24 uczniów. ZAPRASZAMY ?

Liceum Ogólnokształcące

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego: podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum: podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy