ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Drzwi otwarte 01.04.2023


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które w tym roku stają przed decyzją wyboru szkoły ponadpodstawowej wraz z rodzicami i opiekunami.
Godz. 9.00 ul. Osadnicza 2A >>> prezentacja pracowni w zawodzie technik mechatronik, wolontariat organizuje gry i zabawy, branżowa szkoła I stopnia zawody gastronomiczne, prezentacja sprzętu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej BIOFEEDBACK
Od godz. 10.00 ul. Raszkowska 2A >>> prezentacja pracowni w zawodach technik logistyk i technik rachunkowości, wolontariat organizuje gry i zabawy. Pozostałe zawody branżowej szkoły I stopnia

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które w tym roku stają przed decyzją wyboru szkoły ponadpodstawowej wraz z rodzicami i opiekunami.
Warto zobaczyć różne zawody na w technikum oraz w branżowej szkole I stopnia.

Nasze I Niepubliczne Technikum dla Młodzieży w Krotoszynie to 5 lat kształcenia w sposób praktyczny, na bardzo profesjonalnie wyposażonych pracowniach. W 2, 3, i 4 klasie realizujemy autorski projekt kształcenia dualnego, po jednym dniu tygodniowo kształcenie u pracodawców w wybranym zawodzie.
Zawód na poziomie technika, oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego musi w sposób praktyczny przygotować ucznia do funkcjonowania w środowisku pracy. Dzięki tej innowacji w postaci projektu kształcenia dualnego absolwent bezstresowo może odnaleźć się u pracodawcy lub we własnej działalności gospodarczej.

Nasza Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia to kształcenie młodzieży w przedmiotach ogólnokształcących w szkole oraz kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych u pracodawców. Uczeń ma status młodocianego pracownika.
W pierwszej klasie 3 dni w szkole i 2 dni u pracodawcy.
W drugiej klasie 2 dni w szkole i 3 dni u pracodawcy.
W trzeciej klasie 2 dni w szkole i 3 dni u pracodawcy.


Pamiętajcie ! W tym roku młodzież idąca do szkół ponadpodstawowych ma 13-14 lat. Kończąc branżową szkołę I stopnia po 3 latach będzie miała odpowiednio 16 i 17 lat.
W Polsce młodzież do osiągnięcia 18 roku życia podlega obowiązkowi nauki.
Czyli po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia absolwent ma OBOWIĄZEK uczyć się do osiągnięcia 18 roku życia.
Gdzie kontynuować naukę ? Oczywiście najlepiej w dwuletniej branżowej szkole II stopnia. Tutaj oprócz możliwości zdobycia wykształcenia średniego, słuchacz zdobywa tytuł technika oraz może zdawać egzamin maturalny.
ZSTO posiada Niepubliczną Branżową Szkołę II stopnia i otwieramy nawet 2 osobowe grupy w danym zawodzie 
W branżowej szkole II stopnia jest dużo mniej przedmiotów ogólnokształcących niż w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Nie ma np. fizyki, biologii, historii, chemii itp.
Są tylko j. polski, j. obcy, matematyka i w pierwszym semestrze informatyka.

ZAPRASZAMY NA NASZE DRZWI OTWARTE !!!
ZOBACZ > ZASTANÓW SIĘ > ZDECYDUJ O PRZYSZŁOŚCI


https://szkolakrotoszyn.pl/rekrutacja/