Drzwi Otwarte  ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Galeria

nauczyciel Michał o zawodzie technik mechatronik w ZSTO

uczeń Bartek o zawodzie technik mechatronik w ZSTO

uczeń Wojtek o zawodzie technik mechatronik w ZSTO

nauczyciel Aneta o zawodzie technik rachunkowości w ZSTO

uczennica Alicja o zawodzie technik rachunkowości w ZSTO

nauczyciel Michał o zawodzie technik logistyk w ZSTO

uczeń Adrian o zawodzie technik logistyk w ZSTO

Dyrektor Marzena o ZSTO

Kółko medialne Turbo PIXEL cz. 1

Kółko medialne Turbo PIXEL cz. 2

Konkurs „Powstanie Wielkopolskie w Powiecie Krotoszyńskim – dzieje i tradycje”

Zbiórka na schronisko zakończona

Konkurs o cyberprzemocy

Spotkanie z policjantami

Olimpiada Promocji Zdrowia i Zdrowego Stylu Życia

WF – LAB Crossfit

Sprzątanie świata

Noc naukowców

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień Otwarty
ZSTO 2019

Dzień chłopaka
klasa 1c

Dzień chłopaka
klasa 1d

Konkurs w muzeum

Dzień Edukacji Narodowe

WF - basen