ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

O nas

JESTEŚMY SZKOŁĄ MŁODĄ, ALE JEDNOCZEŚNIE NIESIEMY ZE SOBĄ WIELKIE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z MŁODZIEŻĄ I KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM.
Mamy kadrę dydaktyczną zarówno bardzo młodą, która niedawno ukończyła studia, jak również bardzo doświadczoną, posiadającą staż pracy w szkolnictwie zawodowym i ogólnokształcącym sięgający 20-30 lat 🙂 Od 2010 roku prowadzimy chyba największe pomiędzy Wrocławiem i Poznaniem, mieszczące się w Krotoszynie, szkoły dla dorosłych, w których wykształciło się już ponad 1500 osób 🙂
Nasze, pierwsze w Krotoszynie, niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży obchodzą w tym roku 1 urodziny:)
Do naszego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących należą: Niepubliczne Technikum oraz Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia i są one całkowicie bezpłatne.
Płatne jest tylko Liceum Ogólnokształcące o profilu plastycznym. Oferujemy naukę w małych grupach (15 do 24 osoby), dobrą i bogatą ofertę edukacyjną, dbałość o wysoki poziom przygotowania młodzieży do egzaminów państwowych oraz do dalszej nauki na wyższych uczelniach, wysoki poziom kształcenia zawodowego, szeroką ofertę pracodawców, bogatą i wyważoną ofertę zajęć wspomagających, przygotowujących oraz rozwijających zainteresowania.
Dzięki Naszemu doświadczeniu w kształceniu zawodowym, oferujemy programowe poznawanie przez uczniów przyszłych zawodów, które ich zdaniem są interesujące. Poprzez ćwiczenia i doświadczenia młodzież ma szansę sprawdzić, czy ich wybory będą właściwe i interesujące.
Naszym priorytetem jest stworzenie odpowiednich warunków dla uczniów: graniczenie stresu, miła atmosfera oraz bezpieczeństwo i czas na wypoczynek.

1.09.2019 Rozpoczęcie działalności Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie. W skład ZSTO weszły Niepubliczne Technikum, Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące. W technikum otwarte zostały 2 zawody, zupełnie nowe w naszym powiecie: technik mechatronik oraz technik pojazdów samochodowych.
1.09.2020 Dalszy rozwój Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie i zwiększenie oferty technikum o zawody: technik logistyk, technik elektryk i zupełnie nowy zawód technik rachunkowości.
1.09.2020 Rozpoczęcie działalności pierwszej w Naszym powiecie, branżowej szkoły II stopnia. Posiadamy możliwość kształcenia w 10 zawodach.