ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

O nas

Nasz początek to rok 2010 i Zespół Szkół dla Dorosłych "PROFESJA" w Krotoszynie. Posiadaliśmy wówczas Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krotoszynie, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Krotoszynie oraz Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Krotoszynie. W roku 2011 powstała Policealna Szkoła Opieki Medycznej, obecnie pod nazwą Policealna Szkoła Medyczna.
W 2019 roku powołaliśmy szkoły dla młodzieży i okazało się to bardzo dużym krokiem w kierunku nowoczesnego kształcenia i nowych technologii.
Nasze szkoły dla młodzieży to:
I Niepubliczne Technikum im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie,
Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie.
Nasza branżowa szkoła I stopnia kształci obecnie w ponad 20 zawodach. Nasi uczniowie mają status młodocianego pracownika i zajęcia praktyczne odbywają u pracodawców. Uczniowie w pierwszej klasie są 3 dni w szkole oraz 2 dni u pracodawcy. W drugiej i trzeciej klasie są 2 dni w szkole oraz 3 dni u pracodawcy.
W naszym technikum kształcimy w pięciu zawodach:
technik mechatronik,
technik logistyk,
technik rachunkowości,
technik elektryk,
technik pojazdów samochodowych.
Nasi uczniowie kształcąc się 5 lat, w klasie drugiej, trzeciej i czwartej objęci są systemem kształcenia dualnego, który jest promowany przez MEN jako najbardziej efektywne kształcenie zawodowe. W ZSTO kształcenie dualne polega na tym, że uczeń jeden dzień w tygodniu w klasach 2, 3 i 4 ma zajęcia praktyczne u pracodawcy zdobywając doświadczenie zawodowe i niezbędne umiejętności.
Od 2021 roku umożliwiamy uczniom zdobywanie dodatkowych umiejętności oraz realizowanie pasji uczniów i ich zainteresowań poprzez organizację kursów i zajęć dodatkowych. Obecnie są to np. kursy obsługi programów magazynowych i rachunkowych, obsługa kas fiskalnych, word i excel, uprawnienia do latania powietrznymi statkami bezzałogowymi VLOS, robotyka, programowanie smart-home w oparciu o KNX, programowanie dronów, obsługa drukarek 3D, kurs makijażu, kursy kosmetyczne.
Nasz nowoczesny system kształcenia jest również przyjazny dla rodziców i opiekunów: brak opłaty podatku "rodzicielskiego", pełne finansowanie wycieczek zawodowych i dofinansowywanie imprez i wycieczek integracyjnych, organizacja zajęć wychowania fizycznego na obiektach Centrum Sportu i Rekreacji WODNIK Sp. z o.o. w Krotoszynie oraz LAB.krotoszyn z darmowym transportem autokarowym uczniów.
Obecnie ZSTO mieści się w dwóch budynkach zapewniając uczniom atmosferę i bezpieczeństwo "małej szkoły". Posiadamy 14 klas oraz pracowni  i każda z nich wyposażona jest w duży monitor interaktywny, internet szerokopasmowy, wi-fi, w szkole posiadamy wizualizery, w klasach i pracowniach są drukarki i komputery nauczycielskie. W ZSTO posiadamy 8 pracowni komputerowych mobilnych z ok. 200 laptopami, pracownię komputerową z 24 komputerami i pracownię mobilną z 25 tabletami. Posiadamy w pełni wyposażoną pracownię rachunkowości wraz z pakietem programów rachunkowych i biurowych, pracownię logistyki z makietami magazynu i terminalu kontenerowego, pracownię elektroniki i elektrotechniki, pracownię pneumatyki, pracownię sensoryki i mechatroniki, pracownię programowania PLC, pracownię programowania maszyn i urządzeń mechatronicznych takich jak roboty, linie transportowe i sortujące, inteligentny dom KNX, czworonożna platforma edukacyjna, drony.
We wszystkich zawodach technikum oraz w wymaganych zawodach w szkole branżowej posiadamy u siebie ośrodki egzaminacyjne zatwierdzone przez OKE w Poznaniu.
 W wyniku reform oraz reorganizacji kształcenia obecnie posiadamy szkoły dla dorosłych:
Niepubliczna Branżowa Szkoła II stopnia w Krotoszynie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krotoszynie
Policealna Szkoła Medyczna w Krotoszynie
oraz szkoły dla młodzieży:
I Niepubliczne Technikum im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie,
Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie
Mamy kadrę dydaktyczną zarówno bardzo młodą, która niedawno ukończyła studia, jak również bardzo doświadczoną, posiadającą staż pracy w szkolnictwie zawodowym i ogólnokształcącym sięgający 20-30 lat 🙂
Nasze, pierwsze w Krotoszynie, niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży obchodzą w tym roku 5 urodziny:)
Oferujemy naukę w małych grupach (15 do 24 osoby), dobrą i bogatą ofertę edukacyjną, dbałość o wysoki poziom przygotowania młodzieży do egzaminów państwowych oraz do dalszej nauki na wyższych uczelniach, wysoki poziom kształcenia zawodowego, szeroką ofertę pracodawców, bogatą i wyważoną ofertę zajęć wspomagających, przygotowujących oraz rozwijających zainteresowania.
Dzięki Naszemu doświadczeniu w kształceniu zawodowym, oferujemy programowe poznawanie przez uczniów przyszłych zawodów, które ich zdaniem są interesujące. Poprzez ćwiczenia i doświadczenia młodzież ma szansę sprawdzić, czy ich wybory będą właściwe i interesujące.
Naszym priorytetem jest stworzenie odpowiednich warunków dla uczniów: graniczenie stresu, miła atmosfera oraz bezpieczeństwo i czas na wypoczynek.