ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

FERS 2021 – 2027

Projekt "Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu FERS 2021 - 2027."
Dokumenty:Zakończyliśmy się już rekrutację do przedsięwzięcia „Zagraniczne praktyki zawodowe kluczem do sukcesu " numer projektu 2023-1-PL01-KA122-VET-000146251. Spośród 46 chętnych uczniów, w wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowało się 28.

Uczniowie z takich zawodów jak technik mechatronik, technik logistyk i technik rachunkowości wyjadą na praktyki do Hiszpanii.

25 marca odbyło się spotkanie z młodzieżą, która pojedzie na praktyki. Na spotkaniu zostały przedstawione informacje organizacyjne oraz wyniki rekrutacji.