Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Przeczytaj zasady rekrutacji
Rekrutacja przez internet:

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży  Niepubliczne Technikum dla Młodzieży Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży

"REKRUTACJA TRWA. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA PODAŃ. WYDAJEMY SKIEROWANIA NA BADANIA I DOPEŁNIAMY FORMALNOŚCI"

Rejestracji można również dokonać osobiście przychodząc do sekretariatu szkoły i wypełniając podanie.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów oraz rodziców i opiekunów do kontaktu w sprawie możliwości zapisania do szkoły.
Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych.
Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły jest złożenie podania w sekretariacie szkoły.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż istniejących miejsc, o przyjęciu decydować może kolejność składanych podań. W Technikum i Liceum Ogólnokształcącym będą również liczyły się punkty z egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego.
Wynika to z założenia, że liczebność klas / grup nie powinna w Naszych szkołach przekraczać 18 uczniów.
ZAPRASZAMY ?

Liceum Ogólnokształcące

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:
podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia.
W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego.

Pobierz podanie do Szkoły 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum:
podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia.
Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego.
Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

Pobierz podanie do Szkoły

technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia.
Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ośmioklasisty lub gimnazjalnego.
Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Pobierz podanie do Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

WF w szkole wcale nie musi być nudny