Drzwi Otwarte  ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Nasz system rekrutacji jest niezależny od rekrutacji do szkół publicznych. Rekrutując się do naszych szkół (ZSTO) nie masz obowiązku wyboru innych szkół:) Rekrutacja przez internet:

       Zasady rekrutacji - Technikum            Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia

NA KTÓRYM ETAPIE REKRUTACJI JESTEŚMY W TYM MOMENCIE - aktualizacja 27.10.2021: PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO REKRUTACJI I ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA 🙂
Już można złożyć wniosek do Technikum oraz do Branżowej Szkoły I stopnia. WNIOSEK można złożyć elektroniczne w Panelu Rekrutacyjnym lub osobiście w sekretariacie ZSTO.
Zapraszamy do kontaktu z nami w sekretariacie szkoły lub poprzez naszą platformę DORADCY ZAWODOWEGO. Zapraszamy na naszą platformę, gdzie potrafimy doradzić szkołę i zawód :). 


INFORMACJA REKRUTACYJNA na dzień 04.08.2021 r.:
Listy uczniów przyjętych do szkół ZSTO oraz utworzone oddziały zostały ogłoszone w dniu 12.07.2021r. Utworzyliśmy dużo więcej oddziałów niż zaplanowaliśmy. 2 oddziały TECHNIK MECHATRONIK (klasa 1A i 1B), 1 oddział TECHNIK RACHUNKOWOŚCI/TECHNIK LOGISTYK (klasa 1C), 3 oddziały BSI (klasa 1D, 1E i 1F).

UWAGA ! mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. W zawodzie TECHNIK MECHATRONIK 3 miejsca. W Niepublicznej Branżowej Szkole I stopnia posiadamy jeszcze 12 wolnych miejsc w różnych zawodach. My nie obiecujemy, my nie pokazujemy obcych zdjęć, my po prostu kształcimy i dajemy umiejętności oraz doświadczenie.

Pragniemy poinformować, że w Naszych niepublicznych szkołach na pewno nie zabraknie miejsc dla wszystkich chętnych.
W przypadku maksymalnej liczby chętnych tworzymy dodatkowe oddziały.
Pragnę również uspokoić wszystkich rodziców, opiekunów i uczniów, nie bierzemy pod uwagę wyników egzaminów ósmoklasisty, razem z rodzicami i uczniami pomagamy dokonać właściwego wyboru. Uczeń z nauki musi czerpać przyjemność.  Każdy uczeń na pewno znajdzie u Nas swoje miejsce 🙂

Pozdrawiamy serdecznie

REKRUTACJA 2021 / 2022 JUŻ TRWA  Liczy się kolejność składania podań. Przyjdź, zobacz, zastanów się. Z uwagi na tworzone, bardzo małe oddziały (od 12 do 24 osób), aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić proces zapisów, uruchomiliśmy rekrutację elektroniczną oraz osobistą w sekretariacie szkoły. Ósmoklasiści mogą już teraz zapisać się do naszych szkół. Konieczne dokumenty to wniosek o przyjęcie do szkoły oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany. Jest to najlepszy czas na podejmowanie decyzji o następnym kroku w życiu. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY - POTRAFIMY DORADZIĆ - POMAGAMY W WYBORZE - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

  Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć osobiście lub elektronicznie już teraz 🙂 Nie ma sensu czekać. Podczas procesu rekrutacji możemy brać pod uwagę wynik egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram rekrutacji do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Termin podstawowy składania wniosków pisemnych lub elektronicznych bez załączników (odpowiednio osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez portal rekrutacyjny) do 21 czerwca 2021 roku do godziny 15.00.
2. Od 25 czerwca do 9 lipca 2021 roku do godziny 15.00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginałów wyników egzaminów ósmoklasisty.
3. 12 lipca 2021 roku o godzinie 12.00 ogłoszenie list przyjętych do niepublicznego technikum oraz do niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.
4. Od 12 lipca 2021 roku rekrutacja uzupełniająca. Podczas rekrutacji uzupełniającej decyzja o przyjęciu ucznia do szkoły podejmowana jest niezwłocznie.

Planujemy otwarcie 2 oddziałów technikum (klasa do 4 zawodów) oraz 2 oddziałów branżowej szkoły I stopnia (klasa wielozawodowa). Klasa 1A Technikum w zawodzie technik mechatronik, klasa 1B technikum łączona w zawodach technik rachunkowości/logistyk/pojazdów samochodowych/elektryk, klasa 1C branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa), klasa 1D branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa).

Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych. Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: I Niepubliczne Technikum dla Młodzieży w Krotoszynie i Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla Młodzieży w Krotoszynie jest złożenie wniosku w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż istniejących miejsc, o przyjęciu decydować może kolejność składanych wniosków. Wynika to z założenia, że liczebność klas / grup nie powinna w Naszych szkołach przekraczać 24 uczniów. ZAPRASZAMY ?

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

technikum

Liceum Ogólnokształcące

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.