Szkoła dla dorosłych Strefa słuchacza

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO.
Rekrutacja przez internet:

Zasady rekrutacji - Liceum Ogólnokształcącego      Zasady rekrutacji - Technikum          Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
  Panel rekrutacyjny - Liceum Ogólnokształcące        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia

REKRUTACJA WSTĘPNA 2020 / 2021 JUŻ TRWA. Liczy się kolejność składania podań. Przyjdź, zobacz, zastanów się. Z uwagi na tworzone, bardzo małe oddziały (od 12 do 22 osoby), aby sprawnie przeprowadzić proces zapisów, uruchomiliśmy rekrutację wstępną.
Chętne osoby mogą już teraz wyrazić chęć wyboru naszych szkół. Konieczne dokumenty to podanie oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany. Jest to najlepszy czas na podejmowanie decyzji o następnym kroku w życiu. Traktujemy ten etap, jako możliwość doradzenia przyszłym uczniom wyboru rodzaju szkoły, zawodu oraz ścieżki zawodowej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

Rejestracji można również dokonać osobiście przychodząc do sekretariatu szkoły i wypełniając podanie.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów oraz rodziców i opiekunów do kontaktu w sprawie możliwości zapisania do szkoły.
Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych.
Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły jest złożenie podania w sekretariacie szkoły.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż istniejących miejsc, o przyjęciu decydować może kolejność składanych podań. W Technikum i Liceum Ogólnokształcącym mogą również liczyć się punkty z egzaminu ósmoklasisty.
Wynika to z założenia, że liczebność klas / grup nie powinna w Naszych szkołach przekraczać 22 uczniów.
ZAPRASZAMY ?

Liceum Ogólnokształcące

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:
podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia.
W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Pobierz podanie do Szkoły 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum:
podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia.
Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia odpowiednio ośmioletniej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.
Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

Pobierz podanie do Szkoły

technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: podanie, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia.
Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie.
W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.
Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Pobierz podanie do Szkoły