ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Nasz system rekrutacji jest niezależny od rekrutacji do szkół publicznych. Rekrutując się do naszych szkół (ZSTO) nie masz obowiązku wyboru innych szkół.

       Zasady rekrutacji - Technikum            Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia

NA KTÓRYM ETAPIE REKRUTACJI JESTEŚMY W TYM MOMENCIE - aktualizacja 19.05.2023.
 Przyjmujemy podania do Technikum oraz do Branżowej Szkoły I stopnia. PODANIE można złożyć elektroniczne w Panelu Rekrutacyjnym lub osobiście w sekretariacie ZSTO.

REKRUTACJA 2023 / 2024. Tworzymy bardzo małe oddziały (od 12 do 24 osób). NIE OGRANICZAMY LICZBY NOWYCH KLAS !!!
Konieczne dokumenty to wniosek o przyjęcie do szkoły oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY - POTRAFIMY DORADZIĆ - POMAGAMY W WYBORZE - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

Co głównie decyduje o przyjęciu do szkoły ?
TECHNIKUM: Złożenie w wymaganym terminie ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ukończenia szkoły podstawowej. Następnie Rozmowa rekrutacyjna na której, wraz z kandydatem i rodzicami (opiekunami) rozmawiamy o zainteresowaniach i predyspozycjach kandydata oraz wspólnie analizujemy oceny na świadectwie i wyniki egzaminów.
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: Złożenie w wymaganym terminie ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ukończenia szkoły podstawowej oraz posiadanie miejsca u pracodawcy do nauki zawodu. I to już wszystko 🙂

Harmonogram rekrutacji do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 znajduje się powyżej w zasadach rekrutacji.

UWAGA !!!
Kandydat może składać wnioski rekrutacyjne do szkół prowadzonych przez różne organy. Nie obowiązuje jakiś jeden, ogólnopolski system naboru. Każdy z organów prowadzących ustala sposób składania wniosków. Powyższe oznacza, że kandydat nie ma obowiązku składania wniosku rekrutacyjnego do konkretnej, wskazanej szkoły. Czasami jednak bezpieczniej złożyć wniosek do szkoły alternatywnej.
Termin podstawowy składania wniosków pisemnych lub elektronicznych bez załączników do ZSTO (odpowiednio osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez portal rekrutacyjny) od 15 lutego do 22 czerwca 2023 roku do godziny 15.00.
Pozostałe terminy znajdziesz powyżej w "Zasadach rekrutacji" każdej ze szkół.


Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych. Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: I Niepubliczne Technikum dla Młodzieży w Krotoszynie i Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla Młodzieży w Krotoszynie jest złożenie wniosku w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły, terminowe złożenie kompletu dokumentów oraz w technikum rozmowa rekrutacyjna.  ZAPRASZAMY ?

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o możliwości kształcenia w zawodzie. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Podczas uproszczonego procesu rekrutacji, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz dzięki rozmowie rekrutacyjnej pomagamy w wyborze kierunku kształcenia. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły podstawowej konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.technikum