Drzwi Otwarte  ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Rekrutacja :)

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Nasz system rekrutacji jest niezależny od rekrutacji do szkół publicznych. Rekrutując się do naszych szkół (ZSTO) nie masz obowiązku wyboru innych szkół:) Rekrutacja przez internet:

       Zasady rekrutacji - Technikum            Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia

NA KTÓRYM ETAPIE REKRUTACJI JESTEŚMY W TYM MOMENCIE - aktualizacja 01.02.2022: PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO REKRUTACJI I ODPOWIADAMY NA WSZYSTKIE PYTANIA 🙂 Już można złożyć wniosek do Technikum oraz do Branżowej Szkoły I stopnia. WNIOSEK można złożyć elektroniczne w Panelu Rekrutacyjnym lub osobiście w sekretariacie ZSTO. Zapraszamy do kontaktu z nami w sekretariacie szkoły lub poprzez naszą platformę DORADCY ZAWODOWEGO. Zapraszamy na naszą platformę, gdzie potrafimy doradzić szkołę i zawód :). 

REKRUTACJA 2022 / 2023 JUŻ TRWA  Liczy się kolejność składania podań. Przyjdź, zobacz, zastanów się. Z uwagi na tworzone, bardzo małe oddziały (od 12 do 24 osób), aby sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić proces zapisów, uruchomiliśmy rekrutację elektroniczną oraz osobistą w sekretariacie szkoły. Ósmoklasiści mogą już teraz zapisać się do naszych szkół. Konieczne dokumenty to wniosek o przyjęcie do szkoły oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany. Jest to najlepszy czas na podejmowanie decyzji o następnym kroku w życiu.  SERDECZNIE ZAPRASZAMY - POTRAFIMY DORADZIĆ - POMAGAMY W WYBORZE - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

  Wniosek o przyjęcie do szkoły można złożyć osobiście lub elektronicznie już teraz 🙂 Nie ma sensu czekać. Podczas procesu rekrutacji do technikum możemy brać pod uwagę wynik egzaminu ósmoklasisty oraz przeprowadzać rozmowy rekrutacyjne.

Harmonogram rekrutacji do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

1. Termin podstawowy składania wniosków pisemnych lub elektronicznych bez załączników (odpowiednio osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez portal rekrutacyjny) do 20 czerwca 2022 roku do godziny 15.00.
2. Od 24 czerwca do 5 lipca 2022 roku do godziny 15.00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginałów wyników egzaminów ósmoklasisty, a także rozmowa rekrutacyjna.
3. Technikum - podczas składania dokumentów oraz od 6 lipca do 8 lipca, w godzinach od 10.00 do 18.00 Szkoła będzie zapraszała rodziców i uczniów na rozmowy rekrutacyjne, pomagające w wyborze zawodu i kierunku nauki.
4. W branżowej szkole I stopnia główne znaczenie ma złożenie kompletu dokumentów. W niektórych sytuacjach Szkoła może zaprosić rodziców i ucznia na rozmowę.
5. 11 lipca 2022 roku o godzinie 12.00 ogłoszenie list przyjętych do niepublicznego technikum oraz do niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.
6. Od 11 lipca 2022 roku rekrutacja uzupełniająca. Podczas rekrutacji uzupełniającej decyzja o przyjęciu ucznia do szkoły podejmowana jest niezwłocznie. Planujemy otwarcie 2 oddziałów technikum (klasa do 2 zawodów) oraz 2 oddziałów branżowej szkoły I stopnia (klasa wielozawodowa). Klasa 1A Technikum w zawodzie technik mechatronik, klasa 1B technikum łączona w zawodach technik rachunkowości/logistyk, klasa 1C branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa), klasa 1D branżowej szkoły I stopnia (wielozawodowa).

Jako placówki niepubliczne nie podlegamy zasadom rekrutacji obowiązującym w szkołach publicznych. Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: I Niepubliczne Technikum dla Młodzieży w Krotoszynie i Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia dla Młodzieży w Krotoszynie jest złożenie wniosku w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły, terminowe złożenie kompletu dokumentów oraz w technikum rozmowa rekrutacyjna. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów niż istniejących miejsc, o przyjęciu decydować może również kolejność składanych wniosków. Wynika to z założenia, że liczebność klas / grup nie powinna w Naszych szkołach przekraczać 24 uczniów. ZAPRASZAMY ?

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Branżowej Szkoły: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o możliwości kształcenia w zawodzie. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Podczas uproszczonego procesu rekrutacji, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz dzięki rozmowie rekrutacyjnej pomagamy w wyborze kierunku kształcenia. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły podstawowej konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.

technikum