ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Rekrutacja :)


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Elektroniczny system rejestracji do Niepublicznych Szkół ZSTO. Nasz system rekrutacji jest niezależny od rekrutacji do szkół publicznych. Rekrutując się do naszych szkół (ZSTO) nie masz obowiązku wyboru innych szkół.

       Zasady rekrutacji - Technikum            Zasady rekrutacji - Branżowej Szkoły I stopnia
        Panel rekrutacyjny - Technikum       Panel rekrutacyjny - Branzowa Szkoła I stopnia


 Przyjmujemy podania do Technikum oraz do Branżowej Szkoły I stopnia. PODANIE można złożyć elektroniczne w Panelu Rekrutacyjnym lub osobiście w sekretariacie ZSTO.

REKRUTACJA 2024 / 2025. Tworzymy bardzo małe oddziały (od 12 do 24 osób). NIE OGRANICZAMY LICZBY NOWYCH KLAS !!!
Konieczne dokumenty to wniosek o przyjęcie do szkoły oraz w branżowej szkole I stopnia możliwość odbywania zajęć praktycznych jako pracownik młodociany.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY - POTRAFIMY DORADZIĆ - POMAGAMY W WYBORZE - Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ 🙂

Co głównie decyduje o przyjęciu do szkoły ?
Złożenie w wymaganym terminie ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ukończenia szkoły podstawowej. Następnie Rozmowa rekrutacyjna na której, wraz z kandydatem i rodzicami (opiekunami) rozmawiamy o zainteresowaniach i predyspozycjach kandydata oraz wspólnie analizujemy oceny na świadectwie i wyniki egzaminów.
oraz dodatkowo dla kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA: posiadanie miejsca u pracodawcy do nauki zawodu.
KANDYDACIE / KANDYDATKO PAMIĘTAJ !!! Na możliwość nauki w wybranym zawodzie i u wybranego pracodawcy może mieć wpływ zarówno rozmowa rekrutacyjna jak i wyniki na swiadectwie i na egzaminie.

Harmonogram rekrutacji do ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. DR. WŁADYSŁAWA BOLEWSKIEGO W KROTOSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 znajduje się powyżej w zasadach rekrutacji.

UWAGA !!!
Kandydat może składać wnioski rekrutacyjne do szkół prowadzonych przez różne organy. Nie obowiązuje jakiś jeden, ogólnopolski system naboru. Każdy z organów prowadzących ustala sposób składania wniosków. Powyższe oznacza, że kandydat nie ma obowiązku składania wniosku rekrutacyjnego do konkretnej, wskazanej szkoły. Czasami jednak bezpieczniej złożyć wniosek do szkoły alternatywnej.
Termin podstawowy składania wniosków pisemnych lub elektronicznych bez załączników do ZSTO (odpowiednio osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie przez portal rekrutacyjny) od 12 lutego do 21 czerwca 2024 roku do godziny 15.00.
Pozostałe terminy znajdziesz powyżej w "Zasadach rekrutacji" każdej ze szkół.


Jako ogólnodostępne szkoły niepubliczne wdrożyliśmy swój własny pomysł na proces rekrutacyjny młodzieży do szkół ponadpodstawowych. Oprócz klasycznego rozpatrywania wyników, bardzo duży nacisk kładziemy na rozmowę rekrutacyjną. Pozwala ona zarówno kandydatom i kandydatkom, jak i ich rodzicom oraz nam na optymalne dobranie zawodu do predyspozycji, zainteresowań oraz ustalonych priorytetów. Optymalny wybór drogi kształcenia może mieć niemały wpływ na dalszą karierę zawodową ucznia. Jednym z warunków przyjęcia do Naszych niepublicznych szkół: I Niepubliczne Technikum im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie i Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie jest złożenie wniosku w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły, terminowe złożenie kompletu dokumentów oraz proces rekrutacyjny.  ZAPRASZAMY ?

Branżowa Szkoła I stopnia

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do branżowej szkoły I stopnia: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły podstawowej konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia tej szkoły, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie od pracodawcy o możliwości kształcenia w danym zawodzie. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania zajęć praktycznych u pracodawcy

Podczas naszego procesu rekrutacji, na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz dzięki rozmowie rekrutacyjnej pomagamy w wyborze kierunku kształcenia. Dokumenty wymagane podczas rekrutacji do Technikum: wniosek, 2 zdjęcia, do wglądu odpis aktu urodzenia. Szkoła wydaje skierowanie lekarskie w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. W momencie ukończenia szkoły podstawowej konieczne jest uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. Szkoła zapewnia miejsca odbywania praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych.technikum