ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Kierowca mechanik


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji
TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:
• przygotowanie do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
• ocenianie stanu technicznego środków transportu drogowego;
• wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
• wykonywanie prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.
Uczniowie naszej Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia Uczniowie, zdecydują się na ten kierunek mają możliwość uzyskania darmowego prawa jazdy kategorii B (samochody osobowe oraz samochody ciężarowe do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej) oraz prowadzisz i obsługujesz pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej do prowadzenia pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii C.
Uwaga: Osoba posiadająca kwalifikację wstępną może kierować pojazdem, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C mając ukończone 18 lat (bez kwalifikacji wstępnej minimalny wiek wynosi 21 lat, przy czym aby można było wykonywać zawód kierowcy należy dodatkowo ukończyć kurs dokształcający w zakresie przewozu rzeczy (280 godzin zajęć teoretycznych + 20 godzin jazdy i zdać egzamin z kwalifikacji wstępnej).
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Transportu Drogowego.