Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Krotoszynie

Proponujemy następujące rozszerzenia w tzw. profilach:
kosmetyczny (biologia lub chemia + język angielski + zabiegi kosmetyczne),
politechniczny (matematyka +język angielski+projektowanie CAx),
dziennikarski (język polski + język angielski + warsztaty dziennikarskie),
turystyczny (geografia + język angielski + geografia turystyczna)
oraz inne zaproponowane przez uczniów. Kształcimy w małych grupach, jednozmianowo i mamy wolne weekendy. Organizujemy zajęcia przygotowujące do studiów na politechnice, uczelniach artystycznych i innych. Zachęcamy do brania udziału w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu maturalnego. Wychodzimy z propozycją zajęć przygotowujących do egzaminów na studia. W ramach lekcji w.f. polecamy: basen, siłownię i ćwiczenia taneczne, sala, nordic walking i inne. Bazując na Naszym ogromnym doświadczeniu w kształceniu zawodowym chcemy pomóc uczniom w wyborze przyszłej kariery zawodowej i kierunku studiów tak, aby wybory były przemyślane. Nasz projekt "ścieżka kompetencji zawodowych" to zajęcia praktyczne w zakresie specyfiki zawodów wskazanych przez uczniów. U Nas uczniowie, oprócz wykształcenia średniego, przygotowania do egzaminu maturalnego oraz do egzaminów wstępnych na studia będą mogli skorzystać z możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności: na wózki widłowe, do pracy z napięciem prądu do 1 kV, darmowe prawo jazdy, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ukończenie kursu obsługi programów projektowych AutoCAD i INVERTOR, programów księgowych InseRT, nauka druku 3D w różnych technologiach i zastosowaniach itp.

Już od 1 września 2019 r.

Dla wszystkich uczniów organizujemy darmowy kurs na prawo jazdy ! Nowe możliwości - Duże doświadczenie - Szerokie plany rozwoju szkoły

Uczniowie rozpoczną naukę w Naszym dotychczasowym, bardzo dobrze wyposażonym budynku. Posiadamy, co powinno być standardem każdej szkoły, w każdej sali projektory. Posiadamy dwie pracownie komputerowe mobilne po 15 komputerów oraz jedna w ilości 8 komputerów. Posiadamy nowoczesny monitor interaktywny. Z wyposażenia do kształcenia zawodowego praktycznego posiadamy pracownię elektryczno-mechaniczną z tablicami rozdzielczymi, tokarką, tokarko-frezarka CNC. Pracownie mechatroniczne z drukarka 3D, linią automatyki przemysłowej, stanowiskami pneumatyki i sensoryki. Od nowego roku szkolnego będziemy w posiadaniu nowoczesnych stanowisk do lutowanie i montażu elementów mechatronicznych. Posiadamy kompletną pracownię kosmetyczną, dysponujemy warsztatem samochodowym ! Nasz dotychczasowy budynek jest odnowiony i na pewno przytulny, zapewniający bezpieczeństwo.
Następnie przeniesiemy się do nowo budowanej szkoły, której projektem oczywiście chwalimy się na zdjęciach 🙂

More

Już od 1 września

Dzień Edukacji Narodowej

WF w szkole wcale nie musi być nudny