ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MTL.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń odlewniczych:
1) przerobu masy formierskiej i rdzeniowej;
2) wykonywania form odlewniczych;
3) wykonywania odlewów;
4) wybijania, oczyszczania i wykończania odlewów;
5) przygotowania wsadu oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do topienia stopów metali.
Absolwenci maja szansą na bardzo atrakcyjną pracę. Na naszym terenie praca „czeka” w największym zakładzie produkcyjnym „MAHLE Polska”.
Zawód ten, znany pod nazwa ODLEWNIK, przeszedł radykalne zmiany.
Zawód kojarzony był z ciężka praca w bardzo złych warunkach i wysokich temperaturach. Obecnie pracownicy zwykle obsługują półautomaty i automaty odlewnicze, a na hali temperatura nie odbiega o temperatury pokojowej. Oczywiście są stanowiska dla odlewnika, mające cięższe warunki pracy. Ale to jest kwestia wyboru. Praca jako Operator maszyn i urządzeń odlewniczych zawsze wiąże się z proporcjonalnie wyższym wynagrodzeniem.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Odlewnika.