ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Technik elektryk

TECHNIK ELEKTRYK (przedmiotem rozszerzonym jest język angielski) – Nasza szkoła zwracając uwagę na długą tradycję zawodu elektryka i technika elektryka otwiera grupę kształcącą w tym zawodzie.
W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk i elektryk to profesjonaliści o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka i elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych, a osobom korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.
Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
w zakresie kwalifikacji:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:
• wykonywanie i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
• montowanie i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
• wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
w zakresie kwalifikacji:
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:
• eksploatowanie instalacji elektrycznych,
• eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

PROFIL ABSOLWENTA:
Absolwent technikum w zawodzie technik elektryk potrafi: wykonywać instalacje elektryczne oraz przeprowadzać badania eksploatacyjne tych instalacji; dobierać, użytkować, instalować i obsługiwać maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparaturę sterującą i pomiarową; instalować, użytkować i obsługiwać układy energoelektroniczne oraz dokonywać prostych napraw; diagnozować stan elementów, układów i urządzeń elektrycznych; dobierać, instalować i sprawdzać środki ochrony przeciwporażeniowej; planować i nadzorować ruch sieci elektroenergetycznej; prowadzić budowę i eksploatację linii napowietrznych i kablowych; wykonywać kalkulację ekonomiczną wykonywanych prac; prowadzić racjonalną gospodarkę elektroenergetyczną.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY UCZEŃ BĘDZIE POSIADAŁ UMIEJĘTNOŚCI:

• projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
• montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
• instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
• wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
• lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
• wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
• prace elektro-instalatorskie,
• prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
• eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,