ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Technik pojazdów samochodowych


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 418

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 447

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 448

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 449

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 450

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (przedmiotem rozszerzonym jest język angielski) - Jako pierwsi w powiecie otworzyliśmy ten kierunek w 2019 roku. Zawód i branża jako bardzo popularne w naszym powiecie cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów i pracodawców tej branży.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
w zakresie kwalifikacji:
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:
• wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
• diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• wykonywanie napraw pojazdów samochodowych;
w zakresie kwalifikacji:
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych:
• diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
• obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,
• organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
• przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.

PROFIL ABSOLWENTA:
Absolwenci posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w tym na najbliższej programowo Politechnice Poznańskiej lub Politechnice Wrocławskiej. Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Nasza dobrze wyposażony warsztato-pracownia i wykwalifikowani nauczyciele, pozwolą sprostać zadaniu, jakim jest wykształcenie przyszłych techników pojazdów samochodowych. Uzupełnieniem kształcenia teoretycznego są zajęcia praktyczne (realizowane we własnym warsztacie szkolnym i współpracujących serwisach samochodowych) oraz praktyki zawodowe w klasie trzeciej i czwartej (realizowane w zakładach rzemieślniczych i stacjach serwisowych usług motoryzacyjnych. Podczas kształcenia uczeń podchodzi do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wszystkie egzaminy organizowane są w naszych ośrodkach egzaminacyjnych ! Po zdaniu egzaminów z kwalifikacji oraz po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł technika pojazdów samochodowych.

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY UCZEŃ BĘDZIE POSIADAŁ UMIEJĘTNOŚCI:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
• kontrolowania jakości wykonanych napraw,
• prowadzenia usług motoryzacyjnych,
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.;