ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Technik rachunkowości


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 418

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 447

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 448

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 449

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 450

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (przedmiotem rozszerzonym jest język angielski) - Jako pierwsi w powiecie otworzyliśmy ten NOWY kierunek w szkołach dla młodzieży. Obecnie młodzież ma szansę zyskać umiejętności obsługi kadrowo-księgowej firm co pozwala skutecznie wzbogacić umiejętności poprzez studia lub podjąć od razu po szkole interesująca pracę. TECHNIK RACHUNKOWOŚCI to najbardziej przystosowana do potrzeb rynku gospodarczego forma kształcenia spośród wszystkich zawodów ekonomicznych, a rynek gospodarczy to setki miejsc pracy dla przyszłego technika rachunkowości. Rachunkowość jako dział ekonomii konkretnie zajmuje się m. in. kadrami, płacami, księgowością w działalności gospodarczej.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
to
EKA.05.
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
1) prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
2) sporządzania dokumentacji kadrowej;
3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
4) rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS (deklaracje podatkowe, dokumenty do ZUS);
5) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
6) prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
7) prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami (firmami) i podmiotami rynku finansowego (bankami).
8) obsługa oprogramowania biurowego i kadrowo płacowego
EKA.06.
Prowadzenie rachunkowości
1) organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych (sporządzanie i kontrola dokumentów księgowych firmy);
2) ewidencjonowania operacji gospodarczych (zapis w księgach handlowych wszystkich zdarzeń gospodarczych - księgowanie);
3) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
4) wyceniania składników aktywów i pasywów (składników bilansu firmy);
5) ustalania wyniku finansowego (zyski/straty);
6) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
7) prowadzenie analizy finansowej (w zakresie 8) obsługa programów finansowo - księgowych liczba godzin w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych: 56 godzin /tygodniowo w 5 - letnim okresie nauczania (czyli w poszczególnych klasach: 11, 13, 12, 13, 14 (w I semestrze klasy 5 – tu kończy się nauczanie przedmiotów zawodowych) Przedmioty zawodowe podzielone są na nauczane w zakresie teoretycznym i praktycznym (gdzie jest więcej ćwiczeń i zadań zawodowych). Egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji organizujemy pod koniec trzeciej klasy oraz po pierwszym półroczu klasy piątej. Wszystkie egzaminy organizujemy w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Drugie półrocze klasy piątej przeznaczone jest wyłącznie na przygotowanie do egzaminu maturalnego !!! PO UKOŃCZENIU SZKOŁY UCZEŃ BĘDZIE UMIAŁ:
1) planować i prowadzić działalność gospodarczą;
2) obliczać podatki;
3) prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
4) wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
5) prowadzić rachunkowość.
Uczniowie rozpoczną naukę w Naszym dotychczasowym, bardzo dobrze wyposażonym budynku oraz w nowo remontowanym i zmodernizowanym drugim budynku szkoły. Posiadamy, co powinno być standardem każdej szkoły, w każdej sali interaktywne oraz powszechnie dostępne są wizualizery 🙂 Posiadamy 7 klaso-pracowni z minimum 24 komputerami każda. Z wyposażenia do kształcenia zawodowego praktycznego posiadamy pracownię elektryczno-mechaniczną z tablicami rozdzielczymi, tokarko-frezarką CNC. Pracownie mechatroniczne z drukarką 3D, stanowiskami pneumatyki, elektro-pneumatyki, programowania i sterowania układami mechatronicznymi i laboratorium programowania robotów i manipulatorów z robotem-manipulatorem, linią automatyki przemysłowej, samochodem VEX i obrabiarką CNC. Dysponujemy warsztatem samochodowym ! Nasze dwa budynki są odnowiony i na pewno przytulne, zapewniające bezpieczeństwo.
Bardzo dużym atutem są organizowane przez nas zajęcia wychowania fizycznego. U nas uczniowie nie oczekują na sali gimnastycznej w kolejce na miejsce na boisku. Nie uprawiają cały czas jednej dyscypliny sportu. Uczniowie korzystają z basenu, uprawiają CrossFit, ćwiczą na sali gimnastycznej, korzystają z całego obiektu Stadionu Miejskiego, uczą się chodzić z kijkami NORDIC WALKING, a gdy jest ładna pogoda mają do dyspozycji pobliskie boisko trawiaste. Organizujemy dużo wycieczek zarówno zawodowych jak i rekreacyjnych. Na terenie szkoły podczas przerw uczniowie zawzięcie grają w „piłkarzyki”. Planujemy w najbliższym czasie doposażenie w inne gry.