ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

16.10. Dzień Papieża Jana Pawła II

W szkole została zorganizowana przez księdza Karola Karpowicza i uczniów z klasy 2a, wystawa poświęcona Papieżowi Polakowi. W czasie przerw uczniowie mogli zwiedzać wystawę i zapoznać się z historią Korola Wojtyły.