ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

A tak pracują na zajęciach nasi zdolni mechatronicy z klasy 2

Uczniowie po zajęciach teoretycznych z pneumatyki przeszli do szkolnej pracowni na zajęcia praktyczne.Młodzież budowała układy pneumatyczne z różnych elementów pneumatycznych (zaworów, siłowników itp.) Ich zadaniem było tak wysterować zaworami, aby elementy wykonywały założone zadania.Takie zajęcia przygotowują uczniów do egzaminu zawodowego oraz do przyszłej pracy w pneumatyce przemysłowej.