ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Cukiernik


Cukiernik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stojący przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Nauka w tym zawodzie trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne u pracodawców. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do wykonywania tego zawodu, który szybko reaguje na zmieniającą się rzeczywistość. W dzisiejszych czasach cukiernik ma nie tylko szansę na świetną pracę za dobrą pensję, ale i satysfakcję z pracy, a nawet sławę.

Informacje dodatkowe:
Miejsca odbywania praktyk:
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w cukierniach w następującym wymiarze:
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
Absolwenci szkoły branżowej mogą kontynuować naukę:
w branżowej szkole II stopnia i w ciągu kolejnych 2 lat otrzymują tytuł technik technologii żywności
Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończąc szkołę w zawodzie CUKIERNIK będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
produkcji i dekoracji ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych
stosowania receptur cukierniczych
organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych
współpracy w zespole
komunikacji interpersonalnej
prowadzenia własnej działalności gospodarczej
planowania i kalkulowania kosztów produkcji
wykorzystywania nowoczesnych urządzeń
przechowywania i utrwalania żywności
Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:
w zakładach cukierniczych produkujących wyroby karmelowe, czekoladowe, pieczywo cukiernicze trwałe,
w zakładach produkujących wyroby ciastkarskie,
w zakładach gastronomicznych produkujących ciasta, lody i desery,
może prowadzić własną działalność gospodarczą.