ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Dekarz


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dekarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.03. Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich:
1)wykonywania pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich oraz odwodnieni połaci dachowych;
2)wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
3)wykonywania naprawy i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i blacharskich, termoizolacji dachów i odwodnieni połaci dachowych.
Opis zawodu
Dekarz wykonuje zadania zawodowe związane z kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z powierzchni dachów. Wykonuje również podkłady pod pokrycia dachowe oraz montuje okna dachowe, wyłazy i świetliki.
Dekarz wykonuje wszelkie roboty blacharskie na budowie tj.: zabezpieczanie kominów, gzymsów przed zaciekami wody opadowej - zakłada rynny i rury spustowe. Tnie blachę na odpowiednie wymiary i formuje ją ręcznie przy pomocy narzędzi.
Zadania i czynności robocze wykonywane przez dekarza zależą od stanowiska, na jakim pracuje.
Praca
Budownictwo należy do istotnych jednej z ważniejszych gałęzi gospodarki w naszym kraju. Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą.
Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy.