ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Elektronik


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Elektronik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Głównym celem kształcenia w zawodzie elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry specjalistów do pracy w dynamicznie zmieniającym się sektorze gospodarki jakim jest branża elektryczno-elektroniczna. Elektronik może pracować na stanowiskach związanych z montażem elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym układów i urządzeń elektronicznych oraz wykonywaniem instalacji urządzeń elektronicznych i ich uruchamianiem co odpowiada zapotrzebowaniu firm z branży elektronicznej. Do podjęcia pracy w tym zawodzie wystarczy wykształcenie zawodowe, zdobyte w trakcie 3-letniego cyklu kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.
Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:
ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
Sylwetka absolwenta:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych w urządzeniach;
wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;
uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji;
demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.
Elektronik znajdzie zatrudnienie w:
zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych;
warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku;
warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki;
specjalistycznych placówkach handlowych.
W Polsce najwyższe zapotrzebowanie na elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usług.
Elektronik może w ciągu kolejnych 2 lat podnieść swoje kwalifikacje w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia otrzymując tytuł technika elektronika.