ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Elektryk


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302


Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia: ELE.02.
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Charakterystyka zawodu
Bez energii elektrycznej nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia, dlatego ELEKTRYK stał się zawodem strategicznym i jest niezbędny na rynku pracy. Wiąże się to z godnym wynagrodzeniem za fachową pracę i dużym zapotrzebowaniem na ten zawód zarówno w kraju jak i za granicą. Jest to zawód doskonalący umiejętność logicznego myślenia i otwierający wiele możliwości i kierunków rozwoju.
Elektrycy pracują często na odpowiedzialnych stanowiskach: monterskich, utrzymania ruchu i konserwacji, dozoru i kontroli... a wraz z nabywaniem doświadczenia mogą podejmować prace związane z konfigurowaniem i projektowaniem całych systemów energetycznych.
Elektrycy znajdują zatrudnienie w firmach instalatorskich, lub podejmują samodzielną działalność gospodarczą i stają się właścicielami prosperujących firm pełniących ważną rolę w gospodarce regionu a nawet kraju.
Energia elektryczna staje się z każdym rokiem bardziej niezbędna, urządzenia są coraz nowocześniejsze i wymagające fachowej obsługi, dlatego zawodowi elektrycy stają się coraz bardziej poszukiwanymi pracownikami a tym samym są dobrze opłacanymi i szanowanymi specjalistami.
Umiejętności
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będziesz przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak:
- wyznaczanie i przygotowanie tras kablowych instalacji elektrycznych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych halach produkcyjnych;
- wykonywanie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielnic elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów kontrolnych i sprawdzających;
montowanie i łączenie okablowania, aparatów elektrycznych oraz odbiorników energii elektrycznej;
podłączanie i uruchamianie urządzeń grzejnych, oświetleniowych, transformatorów oraz napędów elektrycznych;
czytanie schematów elektrycznych i wykonywania rysunków niezbędnych w pracy elektryka z użyciem narzędzi klasycznych i komputerowych;
-  konfigurowania i programowania stosowanych dziś aparatów i urządzeń elektrycznych;
- będziesz gotowy do dalszego rozwoju zawodowego zarówno w kierunku rozwijania samodzielnej działalności, jak też specjalizacji w wybranych dziedzinach.
Zajęcia prowadzone są w normalnych warunkach rzeczywistych pracy elektryka przy wykonywaniu zawodowych zadań i zleceń (wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach, konserwacje i naprawy maszyn elektrycznych), a także w pracowniach branżowych oraz laboratoriach, gdzie doskonalone są umiejętności praktyczne a ćwiczenia i doświadczenia przyspieszają zrozumienie zachodzących zjawisk i ułatwiają naukę.
Wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom oraz służy wszelką pomocą. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: zaprojektować proste układy elektryczne, wykonać instalacje elektryczne , zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne dokonywać napraw urządzeń , posłużyć się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy.
Predyspozycje
Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Wytrzymałość fizyczna
Podzielność i koncentracja uwagi
Spostrzegawczość
Zainteresowania techniczne
Zdolności manualne
Możliwości zatrudnienia.
Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
w zakładach energetycznych i u dystrybutorów energii elektrycznej
w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, na budowach,
w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, może także prowadzić samodzielną działalność usługową,
w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne), na
stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektrycznych.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Elektryka.