ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Magazynier-logistyk


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
SPL.01. Obsługa magazynów
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
1) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
2) monitorowania poziomu i stanu zapasów;
3) obsługiwania programów magazynowych;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
5) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
Praca na stanowisku magazynier-logistyk polega na:
• realizowaniu przepływu wszystkich dóbr i informacji w magazynie,
• zarządzaniu dokumentacją i ewidencją magazynową,
• prowadzeniu procesów przedprodukcyjnych
• odpowiedzialności za prawidłowy proces przygotowania wysyłki i obsługi klienta.
Zatrudnienie
Magazyny, centra logistyczne, terminale kontenerowe, centra dystrybucyjne, firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Logistyk.