ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Operator obrabiarek skrawających


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do
planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją
technologiczną;
3) wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.
Zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
4) zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.
Jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz (są różne specjalizacje). Osoba o takich kwalifikacjach potrafi obrabiać elementy z różnych metali na tokarkach, frezarkach, szlifierkach, wytaczarkach i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Potrafi także czytać dokumentację techniczną, wykonywać niezbędne obliczenia, dobierać odpowiednie oprzyrządowanie do obrabiarek, materiały eksploatacyjne i wartości parametrów skrawania metalu, zna także podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.
Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest :
• przygotowywanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
• wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
• wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Mechanika, gdzie między innymi słuchacz zdobywa umiejętności obsługi programu Auto CAD.