ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Ślusarz


Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi:
1) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
2) wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
3) wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
4) naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Zawód ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Ślusarze wyrabiają m.in. zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. Ślusarz zajmuje się również obróbką skrawaniem. Ślusarz wykonuje wszystkie operacje ślusarskie jak: trasowanie, cięcie (blach, prętów, rur), prostowanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, klejenie i lutowanie. Wykonuje wiele czynności prostych z dziedziny plastycznej i cieplnej (kucie, hartowanie itd.). Przeprowadza demontaż mechanizmów i po naprawie dokonuje ich montażu.
Ślusarze są zatrudniani w zakładach: usługowych naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawczych, oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej. Można również prowadzić własny warsztat ślusarski.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Mechanika, gdzie między innymi słuchacz zdobywa umiejętności obsługi programu Auto CAD.