ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Sprzedawca


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE
HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży:
1) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
2) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
Szkoła kształcąca w zawodzie sprzedawcy jest propozycją dla osób chcących połączyć naukę zawodu i zarabianie pieniędzy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca jest przygotowany m.in. do następujących zadań zawodowych:
• profesjonalnej obsługi nabywców produktów,
• organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii , p.poż i ochrony środowiska,
• przyjmowania dostaw towarów i przygotowania ich do sprzedaży,
• prowadzenia dokumentacji sprzedaży,
• obsługi urządzeń sklepowych.
Sprzedawca może być zatrudniony w:
• hurtowniach,
• małych sklepach i dużych centrach handlowych
• przedsiębiorstwach zajmujących się handlem.
Po ukończeniu szkoły zawodowej absolwent może kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a także może zwiększyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Umiejętności i cechy sprzedawcy:
łatwość w nawiązywaniu kontaktów z klientami,
uzdolnienia rachunkowe,
udzielanie informacji o towarach,
podzielność uwagi,
zdyscyplinowanie w utrzymaniu porządku i czystości na stanowisku pracy,
uczciwość,
poczucie odpowiedzialności za powierzony majątek,
cierpliwość,
opanowanie,
dbałość o wygląd i higienę osobistą,
dobry stan zdrowia,
wysoka kultura osobista.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Handlowiec.