ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Stolarz


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
Cele kształcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
1) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Praca stolarza polega na:
• wykonywaniu produktów drewnianych za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie,
• wykonywaniu stolarki budowlanej,
• tworzeniu galanterii z wykorzystaniem różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych tj. płyt, oklein i innych.
Absolwent w ciągu kolejnych 2 lat, w naszej Niepublicznej Branżowej Szkole II stopnia, może uzyskać tytuł Technika Technologii Drewna.