Szkoła dla dorosłych ZSTO Platforma Edu

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Technik mechatronik

TECHNIK MECHATRONIK (przedmiotem rozszerzonym jest matematyka) - Jako pierwsi w powiecie otworzyliśmy ten kierunek z dużym powodzeniem tworząc w 2019 roku 2 klasy. W roku 2020 zgodnie z naszym arkuszem organizacyjnym utworzymy minimum jedną klasę. Jest to jeden z 12 kierunków wskazanych przez MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa w prognozie szczególne potrzebnych zawodów na KRAJOWYM rynku pracy. Zawód ten, zgodnie z opublikowaną na początku roku 2020 prognozą, będzie należał do najbardziej poszukiwanych w Polsce.
Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
W zakresie kwalifikacji
ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
W zakresie kwalifikacji:
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• instalowania, konserwowania, użytkowanianaprawy urządzeń mechatronicznych,
• projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych,
• obsługi i programowania sterowników PLC,
• obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE W:
zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego, prowadzić własną działalność gospodarczą.