ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Krotoszynie

Technik mechatronik

Enter your text here

uczeń Wojtek o zawodzie technik mechatronik w ZSTO

nauczyciel Michał o zawodzie technik mechatronik w ZSTO

uczeń Bartek o zawodzie technik mechatronik w ZSTO

TECHNIK MECHATRONIK - przedmiotem rozszerzonym jest matematyka.
W klasie piątej wprowadzamy specjalizację "PROGRAMOWANIE ROBOTÓW I MANIPULATRÓW"
Do tego celu zakupiliśmy m.in. manipulator w postaci w pełni profesjonalnego ramienia robota.
Jako pierwsi w powiecie otworzyliśmy ten kierunek w 2019 roku. Obecnie posiadamy już cztery roczniki i sześć klas w tym zawodzie. W roku 2023 zgodnie z naszym arkuszem organizacyjnym utworzymy minimum jedną klasę w tym zawodzie. Przedmioty zawodowe realizowane w formie praktycznej realizujemy w grupach 9 do 14 osób. Jest to jeden z 12 kierunków wskazanych przez MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa w prognozie szczególne potrzebnych zawodów na KRAJOWYM rynku pracy. Zawód ten, zgodnie z opublikowaną prognozą, będzie należał do najbardziej poszukiwanych w Polsce. Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
W zakresie kwalifikacji: ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: • instalowania, konserwowania, użytkowanianaprawy urządzeń mechatronicznych, • projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych, • obsługi i programowania sterowników PLC, • obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.
TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE w: zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego, prowadzić własną działalność gospodarczą.