ZSTO Platforma Edu Szkoła dla dorosłych Doradca zawodowy  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. dr. Władysława Bolewskiego w Krotoszynie

Technik mechatronik


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 291

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 302

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 418

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 447

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 448

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 449

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/users/szkola_krotoszyn/public_html/wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-effects.php on line 450

TECHNIK MECHATRONIK - przedmiotem rozszerzonym jest matematyka.
W klasie piątej wprowadzamy specjalizację "PROGRAMOWANIE ROBOTÓW I MANIPULATRÓW"
Do tego celu zakupiliśmy m.in. manipulator w postaci w pełni profesjonalnego ramienia robota (z siedmioma sterowanymi osiami).
Jako pierwsi w powiecie otworzyliśmy ten kierunek w 2019 roku. Obecnie posiadamy już cztery roczniki i sześć klas w tym zawodzie. W roku 2023 zgodnie z naszym arkuszem organizacyjnym utworzymy minimum jedną klasę w tym zawodzie. Przedmioty zawodowe realizowane w formie praktycznej realizujemy w grupach 9 do 14 osób. Jest to jeden z 12 kierunków wskazanych przez MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa w prognozie szczególne potrzebnych zawodów na KRAJOWYM rynku pracy. Zawód ten, zgodnie z opublikowaną prognozą, będzie należał do najbardziej poszukiwanych w Polsce. Technik mechatronik to nowoczesny, wymagający i poszukiwany zawód na rynku pracy. Mechatronik to osoba, która umie projektować nowoczesne urządzania i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki, bo tego wymaga nowoczesny przemysł. Obserwuje się stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zawodzie. Znajdują oni zatrudnienie w energetyce, medycynie, przemyśle lotniczym, budownictwie, samochodowym i wielu innych branżach. Technik mechatronik łączy automatykę ze sterowaniem i programowaniem sterowników.
PRACOWNIE ZAWODOWE (pracownie i laboratoria są wyposażone zgodnie z podstawą programową i pozwalają na jednoczesną pracę grup 1-2 osobowych)
Klasa 1
- pracownia elektrotechniki i elektroniki
Klasa 2
- pracownia pneumatyki
Klasa 3
- pracownia elektro-pneumatyki i programowania
Klasa 4
- pracownia sterowania układów mechatronicznych i programowania
Klasa 5
- laboratorium programowania robotów i manipulatorów
EGZAMINY ZAWODOWE - szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (OKE)
Aby szkoła mogła stać się ośrodkiem egzaminacyjnym, musieliśmy spełnić bardzo rygorystyczne wymagania. Oczywiście najważniejszym parametrem było zapewnienie pełnego wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych zgodnie z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak się okazało, posiadamy tak dużo sprzętu, że każde stanowisko egzaminacyjne, dla zapewnienia niezawodności podczas egzaminu, jest zdublowane.
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
W zakresie kwalifikacji: ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
1) eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
2) tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
3) programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.
SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• instalowania, konserwowania, użytkowania, naprawy urządzeń mechatronicznych,
• projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych,
• obsługi i programowania sterowników PLC,
• obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.
TECHNIK MECHATRONIK ZNAJDZIE ZATRUDNIENIE w: zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźć pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydować o efektach pracy i produktywności zakładu. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego, prowadzić własną działalność gospodarczą.